KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NỘI BỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH BẬC B1
(TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 THEO KHUNG NĂNG LỰC BẬC 6 CỦA BỘ GD-ĐT)

Không có kết quả nào được tìm thấy.

Số báo danh
Họ tên
Ngày sinh
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Tổng điểm
Kết quả